Keyholding 


99 €/år 


Vi tar nyckellagring mycket seriöst och håller era nycklar säkra genom att ha dem inlåsta i kassaskåp. OBS. Rutavdrag ej möjligt på denna tjänst, förutom för överlämning av nyckel enligt nedan.

Vid överlämning av nyckel vid planerat tillträde till er bostad av hantverkare, gäst eller liknande sker det mot en kostnad av 30 €. Rutavdrag möjligt.

Vid akuta överlämningar är kostnaden 40 € samt nattetid 23-06 40 €. Rutavdrag möjligt.